Project

Titlul proiectului: « À la recherche d´une identité culturelle européenne au travers de nos peintres »

Tipul proiectului: Comenius

Perioada de derulare: 2010 2012

Promotor: , partener din Romania Scoala cu clasele I-VIII Butea

Scurta descriere:

« À la recherche d´une identité culturelle européenne au travers de nos peintres »

 

 

Coordonator proiect profesor Greta Predoi

Scoala cu clasele I-VIII Butea , comuna Butea, judeţul Iaşi

 

 

Arta este efortul necontenit de a concura frumuseţea florilor
Marc Chagall

În  parteneriatul nostru Comenius  sunt implicaţi elevi şi profesori din 5 ţări având  drept scop schimbul intercultural în concentrul comunităţilor aferente ,  sub sloganul  « À la recherche d´une identité culturelle européenne au travers de nos peintres » .

În timpul derulării proiectului elevii vor  învăţa să \"picteze în stilul pictorului ................ ( utilizand diverse  procedee tehnice precum reproducerea, cromatismul , etc).  Activităţile vor conduce  la dezvoltarea gustului pentru artă şi a creativităţii acestora. Secvenţele  de cercetare a vieţii tuturor pictorilor selectaţi în proiect , din cele 5 ţări partenere, vor avea ca rezultat dobândirea de informaţii  despre artă, istorie, literatură şi geografie. Elevii  vor avea posibilitatea de  a-şi exercita abilităţile lor în materie de citit şi scris în limba franceză şi de comunicare  folosind TIC. Profesorii, la rândul lor vor învăţa să folosească TIC ca un instrument de comunicare şi învăţare, vor  dobândi noi competenţe lingvistice  în contactele cu colegii din ţările partenere.
            Activitatea din primul an se va concentra pe crearea unui site care va fi  alimentat prin schimburi interactive  rezultate în urma  cercetării, producţiei şi documentaţiei aferente  .

În al  doilea an vom viza  organizarea unei expoziţii de picturi cu tendinţe europene  realizate  de către elevii din cele 5 ţări. Aceasta va avea loc în  ţară coordonatorului , Spania, şi va fi asociată cu vânzarea  lucrărilor în beneficiul net al Scolii cu clasele I-VIII Butea.

Prin intermediul proiectului Comenius, vrem relevăm şi să dezvoltăm identitatea noastră în conceptul european .
            Dorim să oferim  o şcoală prietenoasă copiilor participanţi , în care să-şi dezvolte creativitatea şi să poată învăţa jucându-se . Acest proiect doreşte  ca elevul să-şi  consolideze încrederea în sine şi să-şi formeze o imagine pozitivă despre  sine.
          Din punct de vedere educaţional, credem că descoperirea specificaţiilor  altor culturi  va deschide mintea şi sufletul către  toleranţă şi respect faţă de ceilalţi.
          Ne aşteptăm ca acest proiect creeze  un nou spaţiu de dialog între elevi , profesori , părinţi şi membri ai asociaţiilor locale (cercuri culturale, artistice şi istorice), care urmăresc, de asemenea  dezvoltarea artistică şi culturală a regiunilor lor.

Şcolile partenere :

Spania - C.E.I.P. CERVANTES  650 elevi  şi 50 cadre didactice

Belgia - Ecole Libre Subventionnée de Ochain-Clavier  110 elevi şi 10 cadre didactice

Vrije Basisschool Anzegem  313 elevi si 24 cadre didactice

Franţa - École primaire Marcel Pagnol  150 elevi şi 7 cadre didactice

Turcia - KARABUK FEVZI CAKMAK ILKOGRETIM OKULU 300 elevi şi 25 cadre didactice

România – Şcoala cu clasele I-VIII Butea   350 elevi şi 25 cadre didactice

Obiectivele proiectului:

Pentru elevi:

Ø      Să-şi dezvolte abilităţile manuale şi creativitatea pictând în maniera celor 5 pictori aleşi .

Ø      Să-şi dezvolte gustul şi sensibilitatea  pentru artă , prin descoperirea  lucrărilor  artiştilor selectaţi şi  prin cercetarea biografiilor lor, tendinţelor lor artistice, contextelor lor spaţio-temporale  şi  a tehnicilor folosite.

Ø      Să-şi dezvolte abilităţile de citire şi scriere în limba proiectului şi în limbile ţărilor partenere .

Ø      Să-şi dezvolte şi consolideze  competenţe civice şi sociale . 

Ø      Să înveţe să lucreze în echipă .

Pentru profesori:

Ø      Să se familiarizeze cu TIC ca un instrument de comunicare şi de învăţare pentru elevi.

Ø      Să dezvolte noi competenţe  de comunicare în  limba proiectului şi în limbile  ţărilor partenere .

Ø      Să exploreze alte sisteme de educaţie şi alte practici de predare.

Ø      Să înveţe să lucreze în echipă .

Rezultatele aşteptate:

Ø      Prezentarea de către fiecare şcoală a  biografiilor pictorilor aleşi .

Ø      Colecţie de activităţi literare şi artistice .

Ø      Abecedar multilingvistic  de pictură  şi ghid de conversaţie în limbile ţărilor partenere.

Ø      Realizarea de picturi în maniera lui.... ...\" (pentru fiecare  artist din ţările partenere).

Ø      Albumul  lucrărilor realizate de elevii celor 5 ţări partenere .

Ø      Expoziţie de pictură în fiecare ţară parteneră .

Ø      Site web  al proiectului ( www.coloreurope.com).

Ø      Expoziţie internaţională în Spania .

Implicarea partenerilor în proiect:

Sarcini/responsabilităţi ale partenerilor:
Spania: coordona
re, organizarea expoziţiei internaţionale .
Belgia şi Turcia: crearea site-ului
   www.coloreurope.com  .
Franţa şi Belgia
francofonă : redactarea  proiectului  în limba franceză.
Belgia Flamandă : administrarea forumului proiectului.

Romănia : editarea abecedarului multilingvistic şi a ghidului de conversaţie .

Fiecare şcoală va face cunoscute pe web- situl  proiectului ţara , şcoala şi pictorul naţional , activităţile realizate şi lucrările elevilor .De asemenea  va organiza cel puţin o întâlnire de proiect pentru a asigura bunul mers al proiectului şi, în acelaşi timp pentru a prezenta specificităţi ale sistemului  de învăţământ  din ţările lor.
            Vom  organiza conferinţe video şi  periodic, va fi consultat  web-situl proiectului pentru  a se verifica respectarea angajamentelor fiecărui  partener  .
Coordonatorul de proiect va  colecta la fiecare întîlnire mapele cu materialele realizate de ţările partenere , rapoartele  de la întâlnirile de proiect şi va  elabora rapoartele intermediare şi  final.

Rezultate din proiect:

Titlu Disponibil in Grupul tinta Nivel de varsta
Resurse
Web site proiect Franceză, Română, Spaniolă, Turcă Elevi, Persoane adulte care învaţă, Profesori, Educatori, Părinţi 3-5 ani, 6-10 ani, 11-15 ani

Website proiect: www.coloreurope.com

Tema de interes: Arte , Nivelul educational: Invatamant gimnazial